تبلیغات
دانلود و آموزش پروژه تمامی رشته ها معماری عمران کامپیوترو... - ۷-معرفی منابع کارشناسی ارشد
چهارشنبه 19 فروردین 1388

۷-معرفی منابع کارشناسی ارشد

• نوشته شده توسط: شیوا صالحی

شنبه بیست و یکم مهر 1386

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری

 

 

1- آشنایی با معماری اسلامی ایران                              استاد محمد کریم پیرنیا

 

 

2- سبک شناسی معماری ایران                                   استاد محمد کریم پیرنیا

 

 

3- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب                   وحید قبادیان

 

 

4- مصالح شناسی                                                    سیاوش کباری

 

 

5- مصالح شناسی                                                    سام فروتن

 

 

6- معماری ایران (دوره اسلامی)                                محمد یوسف کیانی

 

 

7- جزییات معماری ساختمانهای اجری                          نشریه 92 سازمان برنامه وبودجه

 

 

8- فرهنگ مصورهنرهای تجسمی                               پرویز مرزبان وحبیب معروف

 

 

9- مبانی هنرهای تجسمی                                          غلام حسین نامی

 

 

10- عناصر رنگ ایتن                                              ایتن

 

 

11- معماری فرم فضا نظم                                         فرانسیس د.ک.چینگ

 

 

12- تاریخ وهنر معماری ایران دوره اسلامی                  محمد یوسف کیانی

 

 

13- معماری 1و2                                                    انتشارات دیبا گران

 

 

14- ریاضی                                                           انتشارات دیبا گران

 

 

15- اجزا ساختمان و ساختمان                                     سیاوش کباری

 

 

16- مبانی هنرهای تجسمی                                         هنرستان

 

 

17- تاسیسات                                                          هنرستان

 

 

18- آشنایی با بناهای تاریخی                                      هنرستان

 

 

19- آشنایی با معماری جهان                                       محمدابراهیم زارعی

 

 

20- هندسه سال دوم                                                  دبیرستان

 

 

21- تاسیسات                                                          طباطبایی

 

 

22- ادبیات پنج استاد

 

 

23- راهنمای ادبیات پنج استاد                                     محمد باقر کلیشمی

 

 

24- نگارش زبان فارسی                                           انتشارات سمت

 

 

25- معارف اسلامی 1                                              انتشارات سمت

 

 

26- معارف اسلامی 1                                              اتشارات نهاد رهبری

 

 

27- عناصروجزییات ساختمان 1و2                             هنرستان


نظرات()